Zdravá
myšlenka
2020

Program pro ochranu zdraví a podporu projektů s epidemiologickým významem má zahájeno. Vybrané projekty, které se chtějí stát součástí pozitivní změny a nových řešení, teď budou pracovat na vlastní rozvoji i připravenosti našeho kraje v tříměsíční akceleraci.

Pilotní běh je u konce

Známe vítěze letošního programu, dojmy pořadatelů i detaily panelové diskuze a vše jsme pro vás sepsali. 

Komu je program určen

Fyzickým i právnickým osobám z oblasti vývoje a výzkumu moderních technologií, prevence, diagnostiky a léčby onemocnění. Výrobcům zdravotnických a ochranných pomůcek, poskytovatelům inovativních služeb. Zástupcům neziskových organizací a společensky prospěšných skupin, kteří přicházejí s novými řešeními, využitelnými v době pandemie i mimo ni. Inovace podporujeme odborným vedením a napojením na ty správné struktury.

Ochrana osob i majetku

Desinfekce a informační systémy

Zdravotnická zařízení a pomůcky

Pro prevenci, diagnózu, léčbu i terapii

Kritická infrastruktura

Stabilizace klíčových prvků pro chod společnosti a ekonomiky

Inovativní řešení

Jakýkoli projekt přispívající k řešení epidemiologické situace

Vybrané projekty

Daruju krev s.r.o.

Webová a mobilní aplikace, která motivuje dárce krve k pravidelnému darování.

Aplikace Nepanikař

Aplikace Nepanikař je první česká mobilní aplikace, která pomáhá lidem s duševním onemocněním.

České centrum signálních zvířat, z.s.

Nezisková organizace zabývající se tréninkem psů na odhalení časné detekce nádorových onemocnění.

Dobrá Appka, s.r.o.

Aplikace, která sdružuje dobrovolníky a veřejné organizace do jedné platformy pro rychlé a přehledné propojení a řízení pomoci.

Anděl strážný, z. ú.

Registrovaná terénní sociální služba poskytující tísňovou péči seniorům prostřednictvím monitorovacích zařízení
s SOS tlačítkem, která jsou napojena na nepřetržitý dispečink.

Ústav vývoje a klinických aplikací z.ú.

Vzdálený monitoring fyziologických funkcí pacientů ve zdravotnických zařízeních, klientů sociální péče a klientů agentur domácí péče.

FastMEDIC s.r.o.

Záchranář, který se k pacientovi, případně ke zraněnému ve špatně dostupném terénu dostane pomocí elektrokola rychleji než sanitka a poskytne mu tak včasnou první pomoc, to je FastMEDIC.

Názor lékaře s.r.o.

Poskytuje druhý lékařský názor, kdy klient využitím online služby získá nezávislý posudek odborníka daného oboru. Klient získá zhodnocení stanovené diagnózy, medikace, navrženého zákroku nebo procesu léčby.

Pro účastníky služby v hodnotě 81 000 Kč

Analýzu vašich možností, abyste do budoucna zaujali investory

Profesionální vedení, které vám správným nasměrováním ušetří spoustu času i energie

Kontakty a propojení na ty, kteří mohou pozitivně ovlivnit váš úspěch na trhu

Know-how a metody, které reflektují vaše potřeby

Pomoc se zajištěním potřebné kapacity, s urychlením dokončení příprav a s vývojem nebo implementací vylepšení

Pro účastníky služby v hodnotě 81 000 Kč

Analýzu vašich možností, abyste do budoucna zaujali investory

Profesionální vedení, které vám správným nasměrováním ušetří spoustu času i energie

Kontakty a propojení na ty, kteří mohou pozitivně ovlivnit váš úspěch na trhu

Know-how a metody, které reflektují vaše potřeby

Pomoc se zajištěním potřebné kapacity, s urychlením dokončení příprav a s vývojem nebo implementací vylepšení

Kdo za tím stojí?