Zdravá
myšlenka
2020

Program pro ochranu zdraví a podporu projektů s epidemiologickým významem má zahájeno. Vybrané projekty, které se chtějí stát součástí pozitivní změny a nových řešení, teď budou pracovat na vlastní rozvoji i připravenosti našeho kraje v tříměsíční akceleraci.

Sledujte s námi aktuality, zajímavosti a informace o projektech Zdravé myšlenky na Facebooku!

Sledujte s námi aktuality, zajímavosti a informace o projektech Zdravé myšlenky na Facebooku!

Komu je program určen

Fyzickým i právnickým osobám z oblasti vývoje a výzkumu moderních technologií, prevence, diagnostiky a léčby onemocnění. Výrobcům zdravotnických a ochranných pomůcek, poskytovatelům inovativních služeb. Zástupcům neziskových organizací a společensky prospěšných skupin, kteří přicházejí s novými řešeními, využitelnými v době pandemie i mimo ni. Inovace podporujeme odborným vedením a napojením na ty správné struktury.

Ochrana osob i majetku

Desinfekce a informační systémy

Zdravotnická zařízení a pomůcky

Pro prevenci, diagnózu, léčbu i terapii

Kritická infrastruktura

Stabilizace klíčových prvků pro chod společnosti a ekonomiky

Inovativní řešení

Jakýkoli projekt přispívající k řešení epidemiologické situace

Pro účastníky služby v hodnotě 81 000 Kč

Analýzu vašich možností, abyste do budoucna zaujali investory

Profesionální vedení, které vám správným nasměrováním ušetří spoustu času i energie

Kontakty a propojení na ty, kteří mohou pozitivně ovlivnit váš úspěch na trhu

Know-how a metody, které reflektují vaše potřeby

Pomoc se zajištěním potřebné kapacity, s urychlením dokončení příprav a s vývojem nebo implementací vylepšení

Pro účastníky služby v hodnotě 81 000 Kč

Analýzu vašich možností, abyste do budoucna zaujali investory

Profesionální vedení, které vám správným nasměrováním ušetří spoustu času i energie

Kontakty a propojení na ty, kteří mohou pozitivně ovlivnit váš úspěch na trhu

Know-how a metody, které reflektují vaše potřeby

Pomoc se zajištěním potřebné kapacity, s urychlením dokončení příprav a s vývojem nebo implementací vylepšení

Co je třeba k účasti v programu?

Do akceleračním programu se může přihlásit jednotlivec i tým, fyzická nebo právnická osoba. Hlavním kritériem je prokazatelný pandemický nebo epidemiologický význam projektu. Pokud si nejste jistí, zda je pro vás program vhodný, rozhodně se ozvěte. Rádi s vámi individuálně probereme detaily akcelerace i možnosti spolupráce.

Napojení na Moravskoslezský kraj

Uplatnitelnost nebo reálná šance
na výrobu

Dosavadní existence na trhu
0 – 3 roky

Ochota a čas pracovat na vytyčených cílech

Jak program probíhá?

 

Sběr přihlášek a panelová diskuze s významnými hosty během července

Kulaté stoly se zástupci zdravotnické a veřejnoprávní infrastruktury

Výběr projektů odbornou porotou a zahájení akcelerační části v průběhu srpna

Postupová brána s hodnocením a doporučením pro další postup

Vzdělávací workshopy na téma Agilita a Management změny

Veřejné prezentace a vyhlášení vítězů v říjnu 2020

Jak program probíhá?

 

Sběr přihlášek a panelová diskuze s významnými hosty během července

Výběr projektů odbornou porotou a zahájení akcelerační části v průběhu srpna

Vzdělávací workshopy na téma Agilita a Management změny

Kulaté stoly se zástupci zdravotní a veřejnoprávní infrastruktury

Postupová brána s hodnocením a doporučením pro další postup

Veřejné prezentace a vyhlášení vítězů v říjnu 2020

Jak program probíhá?

 

Sběr přihlášek a panelová diskuze s významnými hosty během července

Výběr projektů odbornou porotou a zahájení akcelerační části v průběhu srpna

Vzdělávací workshopy na téma Agilita a Management změny

Kulaté stoly se zástupci zdravotní a veřejnoprávní infrastruktury

Postupová brána s hodnocením a doporučením pro další postup

Veřejné prezentace a vyhlášení vítězů v říjnu 2020

Kdo za tím stojí?